Pokyny pre pretekárov

Milí športoví priatelia,

už túto sobotu 25.8.2018 sa uskutoční v Gerlachove 25.ročník Horského krosu Gerlach z Gerlachova na Sliezsky dom. Prosím, prečítajte si dôležité informácie pre všetkých pretekárov a vo vlastnom záujme sledujte webstránku www.horskykros.gerlach.sk a facebook https://www.facebook.com/horskykros.gerlach.sk

Preberanie štartových čísel

Nezabudnite si vytlačiť a priniesť so sebou podpísaný Súhlas dotknutej osoby, ktorý ste obdržali emailom. Ak Vám súhlas neprišiel, skontrolujte si prosím priečinky nevyžiadanej pošty/spamu/.

Vyzdvihnutie štartových čísiel, ktorí boli registrovaní online bude možné len na základe uvedeného dokumentu v sobotu od 7:30 do 9:30 v priestoroch pred obecným úradom v Gerlachove.

Registrácia nezaregistrovaných pretekárov bude prebiehať taktiež v priestoroch pri obecnom úrade v Gerlachove v čase od 7:30 do 9:30 a žiakov a dorastencov v čase od 7:30 do 10:00.

Prosíme o dodržanie termínu registrácie. Pretekári, ktorí si zabudnú vytlačiť dokument si ho musia vyplniť a podpísať na mieste.

Pretekári musia mať číslo umiestnené v hornej časti tela vpredu. Pretekári, ktorí nedodržia toto pravidlo môžu byť diskvalifikovaní. Účastnícku medailu získate po prechode cieľom.

V štartovacom balíku obdržia pretekári aj lístok na stravu(kapustnica + nápoj). Strava sa podáva v priestoroch prezentácie a vyhlásenia výsledkov v Gerlachove, kde si môžu jedlo objednať aj ostatní účastníci a návštevníci.

Priestory na prezlečenie sú v budove bývalej školy v Gerlachove v bezprostrednej blízkosti prezentácie.

POZOR!! Oproti minulým rokom je zmena – vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v Gerlachove

Doprava a ostatné informácie

Parkovanie je na dočasnom parkovisku. Parkovanie je bezplatné a koordinované organizátormi. Prosíme o rešpektovanie pokynov organizátorov a polície.

Organizátor zabezpečí vývoz vecí  do priestoru cieľa na Sliezsky dom.

K dispozícii budú stánky s občerstvením.

Program podujatia

 

25.8.2018 – sobota

od 7.30 – 9.30 hod.          Prezentácia JUNIORI, MUŽI, ŽENY, JUNIORKY, NORDIC WALKING

od 7.30 – 10.00 hod.        Prezentácia DORASTENCI, DORASTENKY, ŽIACI, ŽIAČKY

9:30                                        ŠTART NAJMENŠÍCH ŽIAKOV (trať v okolí štartu v Gerlachove)

10:05                                     ŠTART JUNIORI, MUŽI, ŽENY, JUNIORKY, NORDIC WALKING (8 400 m)

10:30                                     ŠTART MUŽI, ŽENY, DORASTENCI, DORASTENKY, STARŠÍ ŽIACI A ŽIAČKY (3 650 m)

10:45                                     ŠTART MLADŠÍ ŽIACI A ŽIAČKY (2 250 m)

10:10- 12:00                        Animačný program pre deti a detské súťaže v Gerlachove

12.30                                     Vyhlásenie žiacke a dorastenecké kategórie

13.15                                     Vylosovanie tomboly

13.45                                     Vyhlásenie ostatné kategórie

Situačný nákres rozloženia štartu, prezentácia a vyhlásenia výsledkov v Gerlachove.