Propozície

… PRIPRAVUJEME …

Občianske združenie Horský kros Gerlach v spolupráci s obcou Gerlachov, mestom Vysoké Tatry a Správou TANAP-u

usporiadajú

XXIX. ročník HORSKÉHO KROSU – BEH DO VRCHU GERLACH
VIII. kolo Slovenského pohára v behu do vrchu 2022

Dátum:

3. september 2022 (sobota)

Miesto štartu:

Gerlachov (okr. Poprad), pri pomníku

Prezentácia:

Obecný úrad Gerlachov

trať na Sliezsky dom : od 7.30 – 9.30 hod. JUNIORI, MUŽI, ŽENY, JUNIORKY,

Štartovací balíček bude vydaný na základe podpísaného súhlasu dotknutej osoby, ktorý obdržíte e-mailom po pridelení štartového čísla.

Štart:

Spôsob štartu: hromadný
09.25 hod. PRETEKY DETÍ v obci Gerlachov (100-500m)
10.00 hod. JUNIORI, MUŽI, ŽENY, JUNIORKY,NW  (8 400 m)

Trate:

Trať na Sliezsky dom 8 400 m je spoločná do Tatranskej Polianky so značením červenou stuhou a pokračuje po turistickom značkovanom chodníku zelenou farbou. Z väčšej časti je kamenistý chodník a miestami asfaltová cesta. Výškové prevýšenie 879 m. Cieľ pred horským hotelom Sliezsky dom.

Kategórie – 8400 metrov:

Muži A 1983 – 02 Ženy E 1988 – 02
Muži B nad 40 rokov 1973 – 82 Ženy F nad 35 rokov 1973 – 87
Muži C nad 50 rokov 1963 – 72 Ženy G nad 50 rokov 1963 – 72
Muži D nad 60 rokov 1953 – 62 Ženy H nad 60 rokov 1962 a st.
Muži X nad 70 rokov 1952 a st.
Juniori 2003 – 07 Juniorky 2003 – 07
Nordic Walking Muži absolútne poradie Nordic Walking Ženy absolútne poradie

Účastnícky limit:

Časový limit na Velickom moste (5,7 km od štartu) je 1:30hod.
Pretekári, ktorí nedosiahnu časový limit budú požiadaní, aby si odobrali štartové číslo a nebudú klasifikovaní v cieli.

Prihlášky a limity:

pre všetky kategórie cez www.pretekaj.sk, prihlásenie je platné až po úhrade štartovného – rozhodujúci je dátum pripísania štartovného na účet organizátora.

Trať na Sliezsky dom: max 200 pretekárov

Vyhodnotená bude aj súťaž min. 3-členných tímov ( bez rozdielu pohlavia, podmienka je mať v prihláške rovnaký názov klubu) na trati na Sliezsky dom – spočítava sa čas najlepších troch pretekárov z jedného tímu. Vyhodnotené budú prvé 3 najlepšie kluby.

Štartovné:

Trať na Sliezsky dom: 

do 1.9.2022 – 12,- €

V prípade voľnej kapacity v deň pretekov: 15,- €

Pretekári na 70 rokov: 0,- € – povinnosť online registrácie (v prípade voľných kapacít aj v deň pretekov)

V cene štartovného je zahrnuté: jedlo a občerstvenie po pretekoch, občerstvenie na trati a v cieli,  účastnícka medaila

V registrácii je možné objednať aj čelenku alebo šiltovku s logom podujatia v cene 4 €. V prípade, že si želáte objednať viac kusov alebo zakúpiť suvenír bez registrácie na preteky, kontaktujte nás na info@horskykrosgerlach.sk.

 

Detské preteky

bezplatný štart 

Ceny:

Absolútne poradie muži 1. miesto 150,- €
Absolútne poradie ženy 1. miesto 150,- €
Absolútne poradie muži 2. – 6. miesto finančná odmena
Absolútne poradie ženy 2. – 5. miesto finančná odmena
Muži B,C,D, 1. – 3. miesto finančná odmena
Ženy F, G,H 1. – 3. miesto finančná odmena
Juniori a juniorky 1. – 3. miesto finančná odmena
Nordic Walking Muži a Ženy 1. – 3. miesto poháre
Súťaž tímov: 1. – 3. miesto finančná odmena
(150-100-50)

 

Prekonanie traťového rekordu:
ženy + juniorky 250,- €
muži + juniori 250,- €
Držitelia traťových rekordov:
Hillary Kiptum Maiyo Kim (KEN) 39:51,0 (rok 2016)
I. Zatorska (POL) 47:53,5 (2003)

Vyhodnotenie:

12:20 v cieli pretekov pre všetky kategórie, podmienkou získania ceny je účasť na odovzdávaní cien

Občerstvovacie stanice:

„rampa“ na Sliezsky dom, cieľ Sliezsky dom

Protesty:

Do 15 minút po skončení pretekov hlavnému rozhodcovi s vkladom 10,- €.

Rôzne:

Prosíme o dodržiavanie hygienických opatrení a pokynov, ktoré budú upresnené od organizátora. 

    Šatňa:

    Z dôvodu protipandemických opatrení nebude šatňa k dispozícií

    Informácie:

    Ing. Martin Mlynár: tel.: 0904 548 260, e-mail: info@horskykrosgerlach.sk, www.horskykrosgerlach.sk