Propozície

Občianske združenie Horský kros Gerlach v spolupráci s obcou Gerlachov, mestom Vysoké Tatry a Štátnymi lesmi TANAP-u

usporiadajú

XXVIII. ročník HORSKÉHO KROSU – BEH DO VRCHU GERLACH
VII. kolo Slovenského pohára v behu do vrchu 2021

Dátum:

28. august 2021 (sobota)

Miesto štartu:

Gerlachov (okr. Poprad), pri pomníku

Prezentácia:

Obecný úrad Gerlachov

trať na Sliezsky dom : od 7.30 – 9.30 hod. JUNIORI, MUŽI, ŽENY, JUNIORKY,

Štartovací balíček bude vydaný na základe podpísaného súhlasu dotknutej osoby, ktorý obdržíte e-mailom po pridelení štartového čísla.

Štart:

Spôsob štartu: hromadný
09.25 hod. PRETEKY DETÍ v obci Gerlachov (100-500m)
10.00 hod. JUNIORI, MUŽI, ŽENY, JUNIORKY,NW  (8 400 m)

Trate:

Trať na Sliezsky dom 8 400 m je spoločná do Tatranskej Polianky so značením červenou stuhou a pokračuje po turistickom značkovanom chodníku zelenou farbou. Z väčšej časti je kamenistý chodník a miestami asfaltová cesta. Výškové prevýšenie 879 m. Cieľ pred horským hotelom Sliezsky dom.

Kategórie – 8400 metrov:

Muži A 1982 – 01 Ženy E 1987 – 01
Muži B nad 40 rokov 1972 – 81 Ženy F nad 35 rokov 1972 – 86
Muži C nad 50 rokov 1962 – 71 Ženy G nad 50 rokov 1962 – 71
Muži D nad 60 rokov 1952 – 61 Ženy H nad 60 rokov 1961 a st.
Muži X nad 70 rokov 1951 a st.
Juniori 2002 – 06 Juniorky 2002 – 06
Nordic Walking Muži absolútne poradie Nordic Walking Ženy absolútne poradie

Účastnícky limit:

Časový limit na Velickom moste (5,7 km od štartu) je 1:30hod.
Pretekári, ktorí nedosiahnu časový limit budú požiadaní, aby si odobrali štartové číslo a nebudú klasifikovaní v cieli.

Prihlášky a limity:

pre všetky kategórie cez www.pretekaj.sk, prihlásenie je platné až po úhrade štartovného – rozhodujúci je dátum pripísania štartovného na účet organizátora.

Trať na Sliezsky dom: max 200 pretekárov

Vyhodnotená bude aj súťaž min. 3-členných tímov ( bez rozdielu pohlavia, podmienka je mať v prihláške rovnaký názov klubu) na trati na Sliezsky dom – spočítava sa čas najlepších troch pretekárov z jedného tímu. Vyhodnotené budú prvé 3 najlepšie kluby.

Štartovné:

Trať na Sliezsky dom: 

do 25.8.2021 – 12€

V prípade voľnej kapacity v deň pretekov: 20,- €

Pretekári na 70 rokov: 0 ,- € – povinnosť online registrácie(v prípade voľných kapacít aj v deň pretekov)

V cene štartovného je zahrnuté: jedlo a občerstvenie po pretekoch, občerstvenie na trati a v cieli,  účastnícka medaila

V registrácii je možné objednať aj čelenku alebo šiltovku s logom podujatia v cene 4 €. V prípade, že si želáte objednať viac kusov alebo zakúpiť suvenír bez registrácie na preteky, kontaktujte nás na info@horskykrosgerlach.sk.

 

Detské preteky

bezplatný štart 

Ceny:

Absolútne poradie muži 1. miesto 150,- €
Absolútne poradie ženy 1. miesto 150,- €
Absolútne poradie muži 2. – 6. miesto finančná odmena
Absolútne poradie ženy 2. – 5. miesto finančná odmena
Muži B,C,D, 1. – 3. miesto finančná odmena
Ženy F, G,H 1. – 3. miesto finančná odmena
Juniori a juniorky 1. – 3. miesto finančná odmena
Nordic Walking Muži a Ženy 1. – 3. miesto poháre
Súťaž tímov: 1. – 3. miesto finančná odmena
(150-100-50)

 

Prekonanie traťového rekordu:
ženy + juniorky 250,- €
muži + juniori 250,- €
Držitelia traťových rekordov:
Hillary Kiptum Maiyo Kim (KEN) 39:51,0 (rok 2016)
I. Zatorska (POL) 47:53,5 (2003)

Vyhodnotenie:

12:20 v cieli pretekov pre všetky kategórie

Občerstvovacie stanice:

„rampa“ na Sliezsky dom, cieľ Sliezsky dom

Protesty:

Do 15 minút po skončení pretekov hlavnému rozhodcovi s vkladom 10,- €.

Rôzne:

Prosíme o dodržiavanie hygienických opatrení ktoré budú upresnené v pokynoch od organizátora. Obecenstvo, pretekári, činovníci sa zúčastňujú na vlastné nebezpečenstvo. Pretekárom na Sliezsky dom osobnú prepravu vecí zabezpečí usporiadateľ. Upozorňujeme všetkých účastníkov na dodržiavanie pokynov k ochrane prírody a pohybu len po značkovaných chodníkoch. Počet dopravných prostriedkov na Sliezsky dom je obmedzený a disponuje ním usporiadateľ. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny rozpisu. Pretekárom odporúčame uzavrieť horské poistenie! Usporiadateľ nezodpovedá za vzniknuté škody počas pretekov.
Pretekár prostredníctvom prihlášky udeľuje súhlas organizátorovi pretekov (HK Gerlach) so spracovávaním a správou svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov pre uvedený ročník HK Gerlach. 

Podujatie je organizované v režime OTP. Za osobu v režime očkovaná, testovaná, alebo prekonala ochorenie COVID-19 (ďalej len „osoba v režime OTP“) sa na účely tejto vyhlášky považuje:

 1. a) osoba plne očkovaná,
  b) osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, alebo
  c) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

  Za plne očkovanú osobu sa na účely tejto vyhlášky považuje:
  a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
  b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,
  c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID19, alebo
  d) osoba do 12 rokov veku.


Prosíme všetkých účastníkov o vzájomnú ohľaduplnosť a dodržiavanie protiepidemických opatrení! V priestore štartu/cieľa bude k dispozícii dezinfekcia.

Šatňa:

Z dôvodu protipandemických opatrení nebude šatňa k dispozícií

Informácie:

Ing. Martin Mlynár: tel.: 0904 548 260, e-mail: info@horskykrosgerlach.sk, www.horskykrosgerlach.sk