Propozície

Občianske združenie Horský kros Gerlach v spolupráci s obcou Gerlachov, mestom Vysoké Tatry a Správou TANAP-u

usporiadajú

XXX. ročník HORSKÉHO KROSU – BEH DO VRCHU GERLACH
Tatranská séria horských behov

Dátum:

2. september 2023 (sobota)

Miesto štartu:

Gerlachov (okr. Poprad), pri pomníku

Prezentácia:

Obecný úrad Gerlachov

trať na Sliezsky dom : od 7.30 – 9.30 hod. JUNIORI, MUŽI, ŽENY, JUNIORKY,

Štartovací balíček bude vydaný na základe podpísaného súhlasu dotknutej osoby, ktorý obdržíte e-mailom po pridelení štartového čísla.

Štart:

Spôsob štartu: hromadný
09.25 hod. PRETEKY DETÍ v obci Gerlachov (100-500m)
10.00 hod. JUNIORI, MUŽI, ŽENY, JUNIORKY, (8 400 m)

Trate:

Trať na Sliezsky dom 8 400 m Z Gerlachova po chodníku smerom k hotelu Hubert a následne na Tatranskú Polianku so značením červenou stuhou a pokračuje po turistickom značkovanom chodníku zelenou farbou. Z väčšej časti je kamenistý chodník a miestami asfaltová cesta. Výškové prevýšenie 879 m. Cieľ pred horským hotelom Sliezsky dom.

Kategórie – 8400 metrov:

Muži A 1984 – 03 Ženy E 1984 – 03
Muži B nad 40 rokov 1974 – 83 Ženy F nad 40 rokov 1974 – 83
Muži C nad 50 rokov 1964 – 73 Ženy G nad 50 rokov 1964 – 73
Muži D nad 60 rokov 1954 – 63 Ženy H nad 60 rokov 1963 a st.
Muži X nad 70 rokov 1953 a st.
Juniori 2004 – 08 Juniorky 2004 – 08

Kategórie – Detské preteky:

Názov Trať
Chlapci do 4 rokov Od 2019, Do 2023 100 m
Dievčatá do 4 rokov Od 2019, Do 2023 100 m
Chlapci 5-8 rokov Od 2015, Do 2018 250 m
Dievčatá do 8 rokov Od 2015, Do 2018 250 m
Chlapci 9-12 rokov Od 2011, Do 2014 500 m
Dievčatá 9-12 rokov Od 2011, Do 2014 500 m
Chlapci 13-14 rokov Od 2009, Do 2010 1000 m
Dievčatá 13-14 rokov Od 2009, Do 2010 1000 m

Účastnícky limit:

Časový limit na Velickom moste (5,7 km od štartu) je 1:30hod.
Pretekári, ktorí nedosiahnu časový limit budú požiadaní, aby si odobrali štartové číslo a nebudú klasifikovaní v cieli.

Prihlášky a limity:

pre všetky kategórie cez www.pretekaj.sk, prihlásenie je platné až po úhrade štartovného – rozhodujúci je dátum pripísania štartovného na účet organizátora.

Trať na Sliezsky dom: max 200 pretekárov

Štartovné:

Trať na Sliezsky dom: 

do 30.8.2023 – 15,- €

V prípade voľnej kapacity (200 pretekárov) v deň pretekov: 20,- €

 V cene štartovného je zahrnuté: jedlo a občerstvenie po pretekoch, občerstvenie na trati a v cieli,  účastnícka medaila, športový uterák na tvár k 30.ročníku s logom Horského krosu Gerlach

Detské preteky

Bezplatný štart – registrácia online alebo na mieste

Ceny:

Absolútne poradie muži 1. miesto 150,- €
Absolútne poradie ženy 1. miesto 150,- €
Absolútne poradie muži 2. – 6. miesto finančná odmena
Absolútne poradie ženy 2. – 5. miesto finančná odmena
Muži B,C,D, 1. – 3. miesto finančná odmena
Ženy F, G,H 1. – 3. miesto finančná odmena
Juniori a juniorky 1. – 3. miesto finančná odmena

 

Prekonanie traťového rekordu:
ženy + juniorky 250,- €
muži + juniori 250,- €
Držitelia traťových rekordov:
Hillary Kiptum Maiyo Kim (KEN) 39:51,0 (rok 2016)
I. Zatorska (POL) 47:53,5 (2003)

Vyhodnotenie:

12:20 v cieli pretekov pre všetky kategórie, podmienkou získania ceny je účasť na odovzdávaní cien

Občerstvovacie stanice:

„rampa“ na Sliezsky dom, cieľ Sliezsky dom

Protesty:

Do 15 minút po skončení pretekov hlavnému rozhodcovi s vkladom 10,- €.

Rôzne:

Prosíme o dodržiavanie hygienických opatrení a pokynov, ktoré budú upresnené od organizátora. 

    Informácie:

    Ing. Martin Mlynár: tel.: 0904 548 260, e-mail: info@horskykrosgerlach.sk, www.horskykrosgerlach.sk