Propozície

Občianske združenie Horský kros Gerlach v spolupráci s obcou Gerlachov, mestom Vysoké Tatry a Štátnymi lesmi TANAP-u

usporiadajú

XXVII. ročník HORSKÉHO KROSU – BEH DO VRCHU GERLACH
IX. kolo Slovenského pohára v behu do vrchu 2020

Dátum:

29. august 2020 (sobota)

Miesto štartu:

Gerlachov (okr. Poprad), pri pomníku

Prezentácia:

Obecný úrad Gerlachov

trať na Sliezsky dom : od 7.30 – 9.30 hod. JUNIORI, MUŽI, ŽENY, JUNIORKY, 

Štartovací balíček bude vydaný na základe podpísaného súhlasu dotknutej osoby, ktorý obdržíte e-mailom po pridelení štartového čísla.

Štart:

Spôsob štartu: hromadný
09.30 hod. PRETEKY DETÍ v obci Gerlachov (100-500m)
10.05 hod. JUNIORI, MUŽI, ŽENY, JUNIORKY,  (8 400 m)

Trate:

Trať na Sliezsky dom 8 400 m je spoločná do Tatranskej Polianky so značením červenou stuhou a pokračuje po turistickom značkovanom chodníku zelenou farbou. Z väčšej časti je kamenistý chodník a miestami asfaltová cesta. Výškové prevýšenie 879 m. Cieľ pred horským hotelom Sliezsky dom. 

LIMIT: na Velickom moste pod 1:30hod

Muži A 1981 – 00 Ženy E 1986 – 00
Muži B 1971 – 80 Ženy F 1971 – 85
Muži C 1961 – 70 Ženy G 1961 – 70
Muži D 1960 a st. Ženy H 1960 a st.
Juniori 2001-2005 Juniorky 2001- 2005

 

Prihlášky a limity:

pre všetky kategórie cez www.pretekaj.sk, prihlásenie je platné až po úhrade štartovného – rozhodujúci je dátum pripísania štartovného na účet organizátora.

Trať na Sliezsky dom: max 200 pretekárov

Vyhodnotená bude aj súťaž min. 3-členných tímov ( bez rozdielu pohlavia, podmienka je mať v prihláške rovnaký názov klubu) na trati na Sliezsky dom – spočítava sa čas najlepších troch pretekárov z jedného tímu. Vyhodnotené budú prvé 3 najlepšie kluby.

Štartovné:

Trať na Sliezsky dom: 

do 26.8.2020 – 15€
V prípade voľnej kapacity v deň pretekov: 20,- €
Pretekári na 70 rokov: 0 ,- € – povinnosť online registrácie(v prípade voľných kapacít aj v deň pretekov)

Detské preteky – bezplatný štart 

V cene štartovného je zahrnuté: jedlo a občerstvenie po pretekoch, občerstvenie na trati a v cieli,  účastnícka medaila

 

 Ceny:

Absolútne poradie muži 1. miesto 150,- €
Absolútne poradie ženy 1. miesto 150,- €
Absolútne poradie muži 2. – 6. miesto finančná odmena
Absolútne poradie ženy 2. – 5. miesto finančná odmena
Muži B,C,D, 1. – 3. miesto finančná odmena
Ženy F, G,H 1. – 3. miesto finančná odmena
Juniori a juniorky 1. – 3. miesto finančná odmena
Súťaž tímov: 1. – 3. miesto finančná odmena
               (150-100-50)

 

Prekonanie traťového rekordu:
ženy + juniorky 250,- €
muži + juniori 250,- €
Držitelia traťových rekordov:
Hillary Kiptum Maiyo Kim (KEN) 39:51,0 (rok 2016)
I. Zatorska (POL) 47:53,5 (2003)

Vyhodnotenie:

Na Sliezskom dome o 12.20

Občerstvovacie stanice:

 „rampa“ na Sliezsky dom, cieľ Sliezsky dom

Protesty:

Do 15 minút po skončení pretekov hlavnému rozhodcovi s vkladom 10,- €.

Rôzne:

Prosíme o dodržiavanie hygienických opatrení ktoré budú upresnené v pokynoch od organizátora. Obecenstvo, pretekári, činovníci sa zúčastňujú na vlastné nebezpečenstvo. Pretekárom na Sliezsky dom osobnú prepravu vecí zabezpečí usporiadateľ. Upozorňujeme všetkých účastníkov na dodržiavanie pokynov k ochrane prírody a pohybu len po značkovaných chodníkoch. Počet dopravných prostriedkov na Sliezsky dom je obmedzený a disponuje ním usporiadateľ. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny rozpisu. Pretekárom odporúčame uzavrieť horské poistenie! Usporiadateľ nezodpovedá za vzniknuté škody počas pretekov.
Pretekár prostredníctvom prihlášky udeľuje súhlas organizátorovi pretekov (HK Gerlach) so spracovávaním a správou svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov pre uvedený ročník HK Gerlach.

 

Šatňa:

Z dôvodu protipandemických opatrení nebude šatňa k dispozícií

Informácie:

Ing. Martin Mlynár: tel.: 0904 548 260, e-mail: info@horskykrosgerlach.sk, www.horskykrosgerlach.sk